25/11/2015

Advies-tool ‘De andere kijk op jouw zaak’ gelanceerd

Wie wil inventariseren hoe gezond en veilig er binnen een organisatie wordt gewerkt, kan vanaf nu gebruikmaken van de advies-tool ‘De andere kijk op jouw zaak’. De toegankelijke webapplicatie geeft inzicht in de huidige stand van zaken en biedt tips en voorbeelden om de situatie te verbeteren. De tool is gelanceerd door het programma zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW.

Om gezond en veilig werken goed te organiseren is het van belang aandacht te besteden aan de wet- en regelgeving waar iedereen aan moet voldoen, de interne organisatie die goed op orde moet zijn, de beschikbaarheid van middelen en techniek en vooral de aandacht voor cultuur en gedrag. Als al deze puzzelstukken op hun plaats vallen, dan is het mogelijk gezond en veilig werken op de werkvloer te verankeren. Al deze elementen komen in de advies-tool aan bod.

De adviestool helpt om in vier stappen:
1. Te bepalen hoe gezond en veilig werken op dit moment in jouw zaak is georganiseerd
2. De stand van zaken te toetsen bij collega’s op de werkvloer
3. De resultaten en mogelijke verbeteringen te bespreken met het MT of de directie
4. Te beslissen waar te starten met het organiseren van gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken
De adviestool is onderdeel van het programma zelfregulering Gezond en Veilig werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het Programma wil de directie Gezond en Veilig Werken een duurzame beweging op gang brengen, waarbij maatschappelijke partijen (werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties, kennisinstellingen, relevante beroepsgroepen) verantwoordelijkheid nemen en kennis delen om het werk in Nederland veiliger en gezonder te maken.

Bron: http://www.arboportaal.nl


Aanvullende informatie:
http://adviestool.gezondenveiligwerkt.nl/#/landing  - Link naar de advies-tool ‘De andere kijk op jouw zaak’.

Deel dit bericht


Terug naar het overzicht