25/11/2015

Alle werkgevers in de keten zijn verantwoordelijk voor juiste naleving van de Wav

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) geeft aan op welke wijze vreemdelingen toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. In deze wet staan regels waarin is aangegeven waaraan werkgevers moeten voldoen als zij door vreemdelingen arbeid laten verrichten.

De vreemdeling die arbeid verricht kan meer dan één werkgever hebben. Een voorbeeld is een situatie waarbij een vreemdeling door tussenkomst van bedrijf X wordt ingezet om werkzaamheden bij bedrijf Y uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het in- en uitlenen van vreemdelingen bij uitbesteding en (onder)aanneming van werk.
Een opdrachtgever die het werk via een (onder)aannemer uitbesteedt, wordt voor de werkzaamheden die de (onder)aannemer door een vreemdeling laat verrichten, eveneens aangemerkt als ‘werkgever in de zin van de Wav’. En ook aannemers en onderaannemers die de vreemdelingen inzetten vallen onder de werkingssfeer van de Wav.

In voornoemde situaties is iedere werkgever, van (hoofd)opdrachtgever tot (onder)aannemer, van uitzendbureau tot inlener, verantwoordelijk voor correcte naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. Als ergens in de keten van werkgevers de Wav wordt overtreden, kan aan iedere werkgever een boete worden opgelegd.

Bron: www.inspectieszw.nl

Aanvullende informatie:
http://www.inspectieszw.nl/Images/Alle-werkgevers-in-de-keten-zijn-verantwoordelijk-voorjuiste-naleving-Wav2015_tcm335-312203.pdf - Meer informatie over werkgeverschap in de zin van de wav.

Deel dit bericht


Terug naar het overzicht