25/11/2015

Gezond en veilig werken met ioniserende straling: nieuwe publicatie wijst u de weg

Werknemers hebben het recht om hun werk te doen in een gezonde en veilige omgeving. Ioniserende straling kan zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Ook een lage dosis straling kan bijvoorbeeld leiden tot dodelijke kanker.
 

Lees volledige bericht
08/06/2015

Stofvrij werken

Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid en dan vooral kankerverwekkende stoffen zoals respirabel kwarts, hardhout, chroom en nikkel. Werknemers die hiermee in aanraking komen, moeten voorzichtig zijn en op een verantwoorde, veilige en vooral gezonde manier werken.

Lees volledige bericht
08/06/2015

Genoten opleidingen door veiligheidskundigen van Wilgh QSE

Wilgh QSE houdt het niveau van medewerkers op peil door hen regelmatig opleidingen en/of cursussen te laten volgen. Op deze manier kan de inzet van hooggekwalificeerde middelbaar, integraal of hoger veiligheidskundigen (MVK, IVK, HVK) gewaarborgd blijven.

Lees volledige bericht
08/06/2015

Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Op de website ‘http://www.ser.nl/nl/themas/grenswaarden.aspx’ kan (via de stofnaam of het CAS-nummer) per stof opgezocht worden wat de huidige wettelijke grenswaarde is. Verder kan nagegaan worden wat de stand van zaken is van behandeling van een stof in het proces tot vaststelling van een wettelijke grenswaarde.
 

Lees volledige bericht
08/06/2015

Seveso III richtlijn

De Europese SEVESO-richtlijn verplicht bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen om in de bedrijfsvoering voldoende aandacht te besteden aan veiligheidsaspecten.

In Nederland is de SEVESO richtlijn geïmplementeerd in de BRZO 99 regelgeving (BRZO = Besluit Risico’s Zware Ongevallen).  Momenteel zijn er ongeveer 410 BRZO bedrijven in Nederland.
Op 1 juni 2015 wordt de nieuwe Europese SEVESO III richtlijn van kracht.

Lees volledige bericht
21/11/2014

Realisatie van de nieuwe website door OrangeTalent

Vandaag is er weer een mijlpaal bereikt, de nieuwe website is online! 

 

Lees volledige bericht