Certificeringen: VCU en NEN 4400

Extra zekerheid voor u als opdrachtgever: Wilgh QSE beschikt over alle benodigde certificeringen voor het detacheren van veiligheidskundige: VCU en NEN 4400.

VCU: Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

Wij zijn gecertificeerd voor het uitzenden van personeel aan bedrijven met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Met het VCU-certificaat tonen we aan dat ons veiligheidsbeheerssysteem (VG-systeem) op orde is. Wij besteden extra aandacht aan scholing op het gebied van veiligheid en gezondheid voor eigen personeel.

NEN 4400: voor alle zekerheid

In de samenwerking met Wilgh QSE loopt u geen financieel risico. Deze zekerheid biedt onze NEN 4400-certificering.

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Het gaat onder meer om de volgende verplichtingen: een juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. Bovendien bent u als opdrachtgever, onder voorwaarden, vrijgesteld van inlenersaansprakelijkheid.