Advies en detachering van veiligheidskundigen

Tijdelijk behoefte aan een veiligheidskundige voor kwaliteit, veiligheid of milieu? Wilgh QSE is specialist in het detacheren van middelbaar, integraal en hoger veiligheidskundigen (MVK, IVK, HVK). Vakbekwame professionals die met betrokkenheid en gedrevenheid werken aan grote en complexe vraagstukken. Voor organisaties in onder meer de (petro)chemie, energie en zware industrie. Onze missie? Een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor uw medewerkers en uw organisatie. Voor nu én later. Quality first, Safety lasts.

U kunt ons ook inschakelen voor advies op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.


Lees meer over ons

"Quality First, Safety lasts"


Een doeltreffende aanpak

Wij leren u goed kennen

Behoefte aan een middelbaar, integraal of hoger veiligheidskundige (MVK, IVK, HVK)? Dan maken we graag eerst persoonlijk kennis. Want hoe beter we u kennen, hoe beter we u kunnen helpen. We verdiepen ons in uw organisatie en het project. Daarnaast zijn de functie, taken en bevoegdheden van de veiligheidskundige belangrijk. Aansluitend selecteren we de meest geschikte professional. Klikt het van beide kanten? Dan hebben we een match.

Wij werken nauw met u samen

Onze veiligheidskundige gaat bij u aan de slag, conform de afspraken die we met u hebben gemaakt. De veiligheidskundige werkt projectmatig én doelgericht. Met oog voor het beoogde resultaat én voor de continuïteit van uw project. Onze veiligheidskundigen voelen zich verweven met uw organisatie en uw business. Onze projectmanager houdt tijdens het gehele project de vinger aan de pols. De projectmanager onderhoudt contacten met de verantwoordelijken binnen uw bedrijf en plant regelmatig overleg- en evaluatiemomenten in. En zorgt zo mede voor continuïteit en kwaliteit van het project.


Lees meer over ons


Advies en detachering voor elke organisatie

Advies

Hoe staat met de veiligheid en certificering in uw bedrijf? Wij adviseren over risico-inventarisaties, arbozorgmanagement, veiligheidsmanagement (VCA) en kwaliteitsmanagement ISO9001 en 14001.

Lees meer

Detachering

Tijdelijk een hooggekwalificeerde veiligheidskundige nodig voor uw project? Wij detacheren de juiste veiligheidsdeskundige voor uw project.

Lees meer

Projectmanagement

Onze projectmanager houdt tijdens het gehele project de vinger aan de pols. De projectmanager onderhoudt contacten met de verantwoordelijken binnen uw bedrijf en plant regelmatig overleg- en evaluatiemomenten in. En zorgt zo mede voor continuïteit en kwaliteit van het project.

Lees meer

Opleidingen

Het is belangrijk dat uw medewerkers weten wat hun taken zijn als het erop aankomt.

Wij verzorgen onder meer de volgende trainingen: Basis BHV, Ploegleider BHV, Coördinator/Hoofd BHV, ontruimingsoefeningen, scenariotraining, crisismanagement, VCA en VOL VCA.

Lees meer


Thuis in elk veiligheidsvraagstuk

(Petro)chemie

(Petro)chemie

Bedrijven in de petrochemie en chemie moeten voldoen aan strenge wetgevingen en eisen op het gebied van (proces)veiligheid, gezondheid en milieu. Onze veiligheidskundigen zijn gewend te werken voor grote en complexe VCA-gecertificeerde en BRZO plichtige organisaties; bedrijven een verhoogd veiligheidsrisico.


Energieopwekking

Energieopwekking

Duurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht energie, zonne energie en biomassa. Bij het opwekken van duurzame energie komt aanzienlijk minder CO2 vrij.

Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we als samenleving minder energie uit fossiele bronnen nodig.

Bij Wilgh QSE werken veiligheids-en milieukundigen die ruime ervaring hebben op diverse projecten in de energie sector. Zo begeleiden wij zonnecelparken en windmolenparken (on- en offshore). Daarnaast zijn we betrokken bij hightech ontwikkelingen op het gebied van warmte-en koudeopslag in bodemlagen.


Zware industrie

Zware industrie

Onder zware industrie wordt in het algemeen de mijnbouw, staalindustrie, machine-industrie en de petro- chemische industrie gerekend. De zware industrie kenmerkt zich door een vergaande mate van mechanisatie en automatisering, en is kapitaalintensief. De eisen die aan de werknemers worden gesteld zijn hoog, zo ook op het gebied van veiligheid. Binnen de industrie hebben wij als adviesbureau vele projecten begeleidt. Onze werkzaamheden op een project ( nieuwbouw, renovatie, shut-down en sloop) zijn onder andere:
• Adviseren en ondersteunen van de projectorganisatie , inclusief de (onder-)aannemers;
• Het uitvoeren van ongevallen en -incidentenonderzoeken;
• Zorg dragen voor de implementatie van de HSE-plannen;
• Het beoordelen van RIE’s en VGM-plannen van de aannemers;
• Het verstrekken van werkvergunningen en uitvoeren TRA’s;
• Inspectie van de site op HSE-aspecten.


Utiliteit

Utiliteit

Samen met onze partner Aboma uit Ede, begeleiden wij vele projecten in de bouwnijverheid. Te denken valt aan de nieuwbouw van datacentra, kantoren, laboratoria en woningbouw.

Werkzaamheden kunnen variëren van:
- Maken en/of beoordelen van V&G plannen in ontwerp of uitvoeringsfase
- Maken/ beoordelen Taak Risico Analyses
- Bespreken/ coördineren veilig samenwerken (onder)aannemers
- Coördinatie werkvergunningen
- Verzorgen toolbox meetings
- Toezicht tijdens uitvoering
- Ongevallen en incidenten onderzoek
- Samenstellen V&G dossier


Food industrie

Food industrie

Wilgh QSE werkt al jaren voor de voedingsmiddelenindustrie. De voedingsmiddelenindustrie wordt beschouwd als één van de grootste industrieën binnen Nederland. Zo werken wij voor bijvoorbeeld Friesland Campina, waar wij verschillende projecten hebben begeleidt bij de uitbreiding van de fabrieken.

Daarnaast hebben wij diverse food-industrieën ondersteund bij de ontwikkelingen van managementsystemen als ISO 9000, ISO14000 en HACCP, maar ook advisering in de handeling en opslag van gevaarlijke stoffen, machinerichtlijn en ATEX.


Infra

Infra

Infratechniek omvat grond-, weg- en waterbouw. Voorbeelden van dergelijke projecten zoals die door onze veiligheidskundigen begeleidt zijn, is het aanleggen van leidingen of kabels, bouw van bruggen en verbreding en/of omlegging van rijks-en provinciale wegen.

Voor Rijkwaterstaat en voor diverse hoofdaannemers zijn wij de afgelopen jaren betrokken geweest bij de aanleg van de HSL, de verbreding van de A1/A6 (SAAone), de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal (voor Mercon Staal), en nog vele andere projecten. Tevens worden wij ingezet voor infrastructurele werken die begeleidt worden door Movares (het vroegere Railinfra Consult), met wie wij nauw samenwerken.


Zorg

Zorg

Voor de gezondheidszorg ( ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische laboratoria) verlenen wij verschillende diensten, vaak uitgevoerd door ons zusterbedrijf www.proveiligheid.nl. Het betreft zaken als het uitvoeren van RI&E’s, advies omtrent de opslag van gevaarlijke stoffen, maar ook het verzorgen van BHV-plannen en geven van opleidingen EHBO en BHV.
Bewezen resultaat

Wilgh QSE werkt voor kleine en grote organisaties. Van eenvoudig tot complex en van lage tot hoge veiligheidsrisico’s. Denk aan bedrijven in de sectoren petrochemie, chemie, energie(opwekking) en zware industrie. Ook werken wij aan veiligheid in kantooromgevingen (bedrijven en overheden), de food-industrie, de constructiebouw en de zorg. Dat doen we voor onder meer voor de volgende opdrachtgevers:


Laten we kennis maken!

Laten we kennis maken!

Meer weten over het detacheren van een middelbaar of hoger veiligheidskundige (MVK, HVK) voor uw project? Behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op. Wij leren u graag kennen. En vertellen u meer.

Neem contact op

Werken bij

Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers. Bovendien staat bij ons de mens centraal. Want veiligheid is uiteindelijk mensenwerk.

Werken bij Wilgh QSE