Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

info@wilgh.com   |   Zaagmolenlaan 4, Woerden

Sectoren

Wilgh is thuis in ieder HSE vraagstuk en werkt voor organisaties in uiteenlopende sectoren.

(Farma)chemie 

Bedrijven in de chemie moeten voldoen aan strenge wetgeving, regelgeving en eisen op het gebied van (proces)veiligheid, gezondheid en milieu. Onze veiligheidskundigen zijn gewend te werken voor grote en complexe VCA-gecertificeerde en BRZO- plichtige organisaties; bedrijven met een verhoogd veiligheidsrisico.

Food

Wilgh werkt al jaren voor de voedingsmiddelenindustrie. Dit wordt beschouwd als een van de grootste industrieën binnen Nederland. Wij hebben diverse food-industrieën ondersteund bij uitbreiding van fabrieken en ontwikkeling van managementsystemen, zoals ISO 9000, ISO 14000 en HACCP. Ook adviseren wij in de handeling en opslag van gevaarlijke stoffen, machinerichtlijn en ATEX.

Zorg

Voor de gezondheidszorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen en woonvoorzieningen) verlenen wij verschillende diensten. Zoals het uitvoeren van RI&E’s en advies over opslag van gevaarlijke stoffen, maar wij verzorgen ook BHV-plannen en geven EHBO- en BHV-opleidingen.

Onderwijs

Vanaf onze oprichting bieden wij een brede dienstverlening aan binnen de onderwijssector. In de eerste plaats verzorgen wij opleidingen, zoals BHV en EHBO, ontruimingsoefeningen en scenariotrainingen tot crisismanagement. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het opstellen van ontruimingsplannen, RI&E’s en beleidsplannen, op het gebied van veiligheid.

De instellingen die wij ondersteunen bevinden zich in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs. Afhankelijk van de locatie ontruimen wij bijvoorbeeld 100 tot 2.000 leerlingen vanwege een brandscenario of bommelding.

Energieopwekking & Distributie

Duurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Voorbeelden zijn windenergie, waterkrachtenergie, zonne-energie en biomassa. Bij het opwekken van duurzame energie komt aanzienlijk minder CO2 vrij.

Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we als samenleving minder energie uit fossiele bronnen nodig.

Bij Wilgh werken veiligheids-en milieukundigen met ruime ervaring op diverse projecten in de energiesector. Zo begeleiden wij bij bouw en onderhoud van zonnecelparken en windmolenparken (on- en offshore). Daarnaast zijn we betrokken bij hightech ontwikkelingen op het gebied van warmte- en koudeopslag in bodemlagen.

Zware industrie

Tot zware industrie wordt in het algemeen mijnbouw, staalindustrie, machine-industrie en chemische industrie gerekend. De zware industrie kenmerkt zich door vergaande mechanisatie en automatisering en is kapitaalintensief. De eisen die aan de werknemers worden gesteld zijn hoog; ook op het gebied van veiligheid. Binnen de industrie hebben wij als adviesbureau veel projecten begeleid. 

Onze werkzaamheden op een project (nieuwbouw, renovatie, shut-down en sloop) zijn onder andere:

 • adviseren en ondersteunen  projectorganisatie, inclusief (onder-) aannemers;
 • uitvoeren van ongevallen- en incidentenonderzoeken;
 • zorgdragen voor implementatie van HSE-plannen;
 • beoordeling van RI&E’s en VGM-plannen van aannemers;
 • verstrekken van werkvergunningen en uitvoeren TRA’s;
 • inspectie van de site op HSE-aspecten.

Infra

Infratechniek omvat grond-, weg- en waterbouw. Voorbeelden van dergelijke projecten, die zijn begeleid door onze veiligheidskundigen: aanleggen van leidingen of kabels, bouw van bruggen en verbreding en/of omlegging van rijks-en provinciale wegen.

Voor Rijkwaterstaat en diverse hoofdaannemers zijn wij de afgelopen jaren betrokken geweest bij de aanleg van de HSL, de verbreding van de A1/A6 (SAAone), de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en nog vele andere projecten. Ook worden wij ingezet voor infrastructurele werken die worden begeleid door Aboma of Movares (het vroegere Railinfra Consult), met wie wij tevens samenwerken.

Bouw

Samen met en in opdracht van onze partner Aboma uit Ede, begeleiden wij vanuit het Aboma detacheringsloket veel projecten in de bouwnijverheid. Bijvoorbeeld de nieuwbouw van datacentra, kantoren, laboratoria en woningbouw.

Onze werkzaamheden zijn onder andere:

 • maken en/of beoordelen van Veiligheids- & Gezondheidsplannen in ontwerp of uitvoeringsfase;
 • maken en/of beoordelen van Taak Risico Analyses;
 • bespreken/coördineren veilig samenwerken (onder)aannemers;
 • coördinatie werkvergunningen;
 • verzorgen toolboxmeetings;
 • toezicht houden tijdens uitvoering;
 • samenstellen veiligheids- en gezondheidsdossier.

Wilgh is thuis in ieder HSE vraagstuk en werkt voor organisaties in uiteenlopende sectoren.

Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden

Wilgh Advies & Detachering b.v.
Wilgh Opleidingen b.v.

Copyright © Wilgh | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud