Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

info@wilgh.com   |   Zaagmolenlaan 4, Woerden

Basis BHV

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers. U hebt de verplichting hiervoor alle benodigde maatregelen te nemen. Zoals het aanstellen van één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Hoeveel BHV’ers u nodig heeft, hangt af van de uitkomsten van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie. De RI&E is verder bepalend voor de opleiding en uitrusting die uw BHV’ers nodig hebben. Na het volgen van onze Basistraining bedrijfshulpverlener zijn uw medewerkers in staat te handelen in diverse noodsituaties.

Wat leert u tijdens de training?

In de Basiscursus bedrijfshulpverlener komt aan bod:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (inclusief bediening AED);
 • Het voorkomen, beperken en bestrijden van een ongeval of (beginnende) brand;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Het programma

Dag 1: Brandbestrijding en Ontruiming

 • Uitgangspunten van brandbestrijding;
 • Verloop van een ontruiming;
 • Communiceren en alarmeren;
 • Gevaren bij brand- en rookontwikkeling;
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte;
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen.

Dag 2: Levensreddend Handelen

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp;
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen;
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock;
 • Opheffen van een verslikking;
 • Verplaatsen van een slachtoffer;
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer;
 • Stabiele zijligging;
 • Reanimatie met gebruik van de AED.

Informatie

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor iedere medewerker die fysiek en mentaal in staat is om hulp te verlenen. Er is geen specifieke vooropleiding of kennis nodig. 

Wij verzorgen de cursus bij u op locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 15 personen. De cursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Hoe lang duurt de cursus?

De Basiscursus bedrijfshulpverlening duurt twee dagen. De lestijden zijn van 9:00 tot 16:30 uur, of met u in overleg te bepalen. Beide dagen bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk, welke in dynamische en interactieve vorm behandeld worden. 

Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden

Wilgh Advies & Detachering b.v.
Wilgh Opleidingen b.v.

Copyright © Wilgh | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud